Fast track

Fast track - en fremrykket indsats

Du har mulighed for, at du tidligt i dit sygefraværsforløb kan anmode CEB om en fast track indsats. Det vil sige en fremrykket indsats, hvor du og din arbejdsgiver sikres en opfølgning. Opfølgningen sker inden for de første 2 uger efter anmodningen.

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Hotline Sygefravær og Jobfastholdelse
Tlf.: 9628 5100

Læs mere om sikker mail