Individuelle kurser

Tilbud om individuelle kurser til dig som er i jobafklaringsforløb

Indhold
Coaching er et tilbud om personlig støtte til dig, der skal finde en vej tilbage på arbejdsmarkedet.
Du får den samme coach under hele forløbet. Og du bestemmer selv, hvilket mål eller problem i dit arbejdsliv, der skal være emne for jeres samtaler.
Coachen lytter og stiller spørgsmål, som sætter en positiv proces i gang i dig. Du bliver mere afklaret og handlekraftig.
Det bedste resultat får du ved at deltage aktivt og positivt - både under og mellem samtalerne.

Mål
At du får større bevidsthed om egne ressourcer og muligheder og dermed succes på din vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Varighed
Minimum to samtaler med mindst en uges mellemrum. Hver samtale varer en time.

Hvor
Tilbuddet foregår hos CEB, Godsbanevej 1A, 7400 Herning.

Hvordan
Din socialfaglige rådgiver i CEB henviser dig til tilbuddet og foretager de lovpligtige sygedagpengeopfølgninger under forløbet.

Coach
Bettina Graahede, CEB
Mona Lauridsen, CEB
Susanne M. Svendsen, CEB

For yderligere oplysninger er du velkom-men til at kontakte CEB på 9628 5100.


Indhold
Erhvervs-inspiration er et kursustilbud til dig, der har behov for at finde inspiration til dit fremtidige arbejdsliv.

I vores it-værksted får du mulighed for at sætte ord på dine kompetencer og ressourcer for herigennem at blive inspireret til nye erhvervsmæssige muligheder.
Du kan arbejde med forskellige inspirerende it-værktøjer:

F.eks. 'Min Kompetencemappe' - hvori du beskriver dine faglige og personlige kompetencer, tidligere job og jobfunktioner, skånehensyn osv.

Erhvervsprogrammet Jobspor og Uddannelsesguiden- som kan give dig ny inspiration til fremtidige jobmuligheder

Arbejdsværdikort - som øger dit fokus på dine egne ressourcer og ønsker

Forskellige persontypetest

Du vil få hjælp og vejledning i håndtering af værktøjerne af underviseren i vores it-værksted.
Forløbet tager udgangspunkt i dine erfa-ringer, interesser og ambitioner. Fokus er, at du finder en realistisk vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Mål
At du trods sygemelding får fokus på dine egne kompetencer og ressourcer og får inspiration til nye veje tilbage til arbejdsmarkedet.

Kontaktpersoner
Kirsten S. Christensen

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte underviseren på
9628 5100.


Indhold
Erhvervsafklaring er et personligt tilrettelagt forløb, hvor vi klarlægger din arbejdsevne.
I forløbet deltager du i forskellige former for aktiviteter, der kan belyse dine ressourcer og muligheder. F.eks. i vores it-værksted, kantine eller produktionsværksted.
Fysiske aktiviteter som f.eks. gåture eller fysisk træning kan indgå i din plan.
Du får en fast kontaktperson, som giver dig råd og vejledning gennem hele forløbet. Kontaktpersonen fungerer også som bindeled til din socialfaglige rådgiver.
Efter afklaringsforløbet vil du eventuelt fortsætte i en virksomhedspraktik.

Mål
At afdække din arbejdsevne og dine muligheder for at være tilknyttet arbejdsmarkedet.

Varighed
Forløbet varer som udgangspunkt fem uger i tidsrummet fra kl. 08.30 - 14.45 mandag til torsdag.
Timetal samt forløbslængde justeres i samråd med rådgiver og kontaktperson.

Hvor
Forløbet foregår hos CEB, Godsbanevej 1A, 7400 Herning.

Hvordan
Din socialfaglige rådgiver henviser dig til forløbet via Quick Cares online visitationssystem. Derefter kontaktes du telefonisk med oplysning om, hvornår du skal starte.
Din rådgiver foretager de lovpligtige sygedagpengeopfølgninger under forløbet.

Kontaktpersoner
Fysioterapeut og projektkonsulent Lene Gildbjerg
Mobil 29878560

Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse, CEB, er en del af Herning kommune og løser opgaver i tilknytning til beskæftigelsesindsatsen. Vores fokus er at hjælpe borgere videre i arbejdslivet. Hvert år er vi i kontakt med mere end 2500 borgere, hvoraf en stor del deltager i vores mange tilbud
I dette tilbud samarbejder CEB med Quick Care, som er en sundhedsfaglig virksomhed med speciale inden for beskæftigelsesområdet. Quick Cares fokus er at guide dig sikkert tilbage mod arbejdsmarkedet.


Indhold
Job & Liv er et tilbud til dig, der på din vej tilbage til arbejdsmarkedet, har brug for en sparringspartner, med hvem du kan være i tæt dialog omkring dine overvejelser.
Sammen med din sparringspartner/kontaktperson kortlægger du, hvad der skal til for at du kan blive arbejdsdygtig igen, og I udarbejder en plan for forløbet
I planen kan der f.eks. indgå undervisning, samtaler, hjemmeopgaver, intern praktik, andre tilbud m.m.
Forløbet tager udgangspunkt i din livssituation. Fokus er, at du finder en realistisk vej tilbage til arbejdsmarkedet. 


Mål
At du igen bliver arbejdsdygtig. At du bliver raskmeldt, kommer i virksomhedspraktik eller deltager i et andet beskæftigelsesfremmende tilbud.


Varighed
Tidshorisonten er individuel.


Hvor
Tilbuddet foregår hos CEB, Godsbanevej 1A, 7400 Herning.


Hvornår
Mødetiden er individuel.


Hvordan
Din socialfaglige rådgiver henviser dig til tilbuddet, og herefter indkalder din kontaktperson dig til en indledende samtale.
Din socialfaglige rådgiver/sagsbehandler foretager de lovpligtige sygedagpengeopfølgninger under forløbet.


Kontaktpersoner
Lone Kirk
Mona Lauridsen                                                                                    For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte CEB på 9628 5100.


Indhold
Støttende psykologsamtaler er et tilbud til dig, der har brug for hjælp til at håndtere de psykologiske problemstillinger, der aktuelt står i vejen for din tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Du bliver støttet i at udvikle alternative handlingsstrategier, der kan forbedre din psykiske tilstand.

Psykologen vil stille spørgsmål og lytte, samt hjælpe med psykologiske forklaringer af dine symptomer. Der kan også være små øvelser under eller imellem samtalerne.

Der er ikke tale om psykologisk behandling. Det betyder, at vi ikke arbejder med at 'gøre dig rask', men med at symptomlindre og skabe nye handlingsstrategier. Meningen er samtidig, at dette på sigt vil bidrage til oplevelsen af større indflydelse på eget liv og indre ro.

Mål
At du oplever en bedring af aktuelle psykiske symptomer. At du bliver i stand til at anvende konkrete strategier til at håndtere dine psykologiske problemstillinger. Begge dele er med henblik på din tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Varighed
Samtalerne varer 60 minutter.
Antal samtaler vurderes i samarbejde med din rådgiver.

Hvor
Tilbuddet foregår hos CEB, Godsbanevej 1A, 7400 Herning.

Hvordan
Din socialfaglige rådgiver i CEB henviser dig til tilbuddet og foretager de lovpligtige sygedagpengeopfølgninger under forløbet.

Kontaktperson
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte CEB på 9628 5100.


Indhold
Støttende samtaler er et tilbud til dig, som har brug for støtte i forhold til de psykiske problemstillinger, der aktuelt står i vejen for din tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Du bliver støttet i at udvikle positive strategier og handlefærdigheder, der kan for-bedre din psykiske tilstand og modvirke tilbagefald.
Den psykiatriske sygeplejerske vil inddrage stresscoaching i forløbet, hvis det er relevant for dig og din situation.
Du bliver introduceret for stresshåndteringsredskaber, som kan hjælpe dig med at identificere stressbelastningerne, reducere stressen og på sigt hjælpe dig til at forebygge tilbagefald.

Mål
At du via samtalerne oplever at få nye positive handlingsstrategier til at håndtere de psykiske udfordringer, der aktuelt står i vejen for din tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Varighed
Samtalerne varer 60 minutter.
Antal samtaler vurderes i samarbejde med din rådgiver.

Hvor
Tilbuddet foregår hos CEB, Godsbanevej 1 A, 7400 Herning.

Hvordan
Din socialfaglige rådgiver i CEB henviser dig til tilbuddet og foretager de lovpligtige sygedagpengeopfølgninger under forløbet.

Kontaktperson
Psykiatrisk sygeplejerske og stress coach Debbie Hjuler.
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte CEB på 9628 5100.


 

Vi udbyder en række kurser, som du kan gøre gavn af, hvis du er i jobafklaringsforløb.

Se de forskellige kurser her:

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Hotline Sygefravær og Jobfastholdelse
Tlf.: 9628 5100

Læs mere om sikker mail