Job med borger i CEB

Job med borger i centrum - i et tværfagligt arbejdsmiljø

Om Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse

CEB er en fagligt meget bredt sammensat personalegruppe, - af både socialfaglig, sundhedsfaglig og produktionsfaglig karakter. Her møder du både socialrådgivere, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialpædagoger, jobkonsulenter, produktionsteknikere, lægekonsulenter og administrative medarbejdere m.fl.

Hos os er den stærke tværfaglige tilgang vigtig når de mange forskellige kompetencer skal i spil. Og samarbejdet har retning: Vi er alle meget optaget af at understøtte borgerne i at blive selvforsøgende - så hurtigt og forsvarligt som muligt.

Samtidig er CEB er stor organisation med ca. 130 medarbejdere - landsdelens største af sin art. Det betyder at en hel række forskellige funktioner - fra forvaltning af lovgivning over kursus- og individuelle støtteaktiviteter til interne træningsbaner i produktion og service - er under samme tag, og kan inddrages til støtte for borgerne.

Et godt arbejdsmiljø i en fagligt stimulerende sammenhæng

Vores allervigtigste ressource i opgaveløsningen er vores medarbejdere. Vi lægger meget vægt på at være en god arbejdsplads, og mange kræfter er sat ind på at sikre og videreudvikle gode rammer, et godt kollegaskab og synlig, nærværende ledelse.

Vi tror på, at det er igennem et godt arbejdsfællesskab, veldefineret opgavevaretagelse og gode udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder, vi skaber de bedste forudsætninger for at rekruttere og fastholde gode medarbejdere.

Borgerinddragelse og feed back

"Mødet med borger"- borgers 1:1 relation med CEB´s medarbejder - er den grundlæggende byggesten i vores faglige udviklingsarbejde, og her er målsætningen maksimal borgerinddragelse. I forhold hertil udvikler vi løbende funktioner og redskaber, der kan støtte medarbejderne i opgavevaretagelsen. Vi evaluerer systematisk indsatserne og inddrager konsekvent borgers egen oplevelse af udbyttet af indsatsen.

Introduktion og løbende kompetenceudvikling

Fastholdelse af gode medarbejdere starter med en  grundig og systematisk indføring i de nye opgaver, og i CEB har vi udviklet en praksis med faste procedurer for en grundig introduktion til jobbet. Der er fokus på den konkrete opgavevaretagelse men i løbet af introduktionsfasen vil medarbejderen også blive introduceret til alle mulighederne internt i CEB og samspillet med Beskæftigelsesindsatsens øvrige aktører. Introduktion starter med udlevering af en introduktionsmappe allerede inden jobstart.

Medarbejderinvolvering og kompetenceudvikling

I CEB har vi et veludviklet net af formelle samarbejdsstrukturer, som sikrer stor medarbejderinvolvering i både arbejdet for at sikre et godt   arbejdsmiljø og i CEB´s drift og udvikling. Herudover er rigtig mange medarbejdere engageret tværgående arbejdsgrupper af mere uformel karakter. Mange medarbejdere vil gerne engagere sig aktiviteter til glæde for kollegaer og organisation og samtidig vægter mange mulighederne for løbende udvikling af de faglig kompetencer. Det understøtter vi på 3 niveauer: Fælles temaeftermiddage 8 - 10 gange årligt for alle CEB´s medarbejdere, fælles faglige udviklingsinitiativer i de enkelte teams og afsnit som medarbejder indgår i, og planer for individuel kompetenceudvikling, som medarbejder drøfter og aftaler med nærmeste leder. Alle medarbejdere kan få en sådan udarbejdet.

 

Kontaktinfo

Torben Hansen
Områdeleder
Tlf.: 96285103
Send e-mail til cebth@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.