Fastholdelse af medarbejdere

Fast track - en fremrykket indsats

I tilfælde, hvor et sygefravær risikerer at vare i mere end 8 uger, kan du som arbejdsgiver med fordel anmode om Fast Track behandling af sygemeldingen i kommunen.

Som arbejdsgiver har du mulighed for at sende en Fast Track anmodning til kommunen, hvis du ønsker, at kommunen iværksætter en ekstraordinær tidlig indsats i forhold til at fastholde en sygemeldt medarbejder i job.

Den mulighed kan du bruge, hvis du forventer at medarbejderens sygemelding vil vare mere end otte uger fra første fraværsdag.

Når du bruger Fast Track ordningen, vil kommunen som udgangspunkt skulle indkalde den sygemeldte til den første opfølgningssamtale senest to uger efter din anmodning.

Ved anmodningen skal arbejdsgiver besvare tre spørgemål:

  1. Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen?
  2. Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet?
  3. Hvordan har virksomheden forsøgt at tilpasse arbejdet til den sygemeldte medarbejder?

Når kommunen har modtaget din Fast Track  anmodning, bliver den sygemeldte medarbejder automatisk informeret herom.

Fast Track er en frivillig ordning, derfor er det en god idé at inddrage medarbejderen i anmodningen til kommunen. Hvis medarbejderen er indforstået med, at den tidlige indsats iværksættes, bliver medarbejderen bedt om at gå til sin læge. Dette for at få lægens vurdering af den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejdet samt eventuelle skånehensyn.

Hvordan anmoder jeg om Fast Track indsats ved kommunen?

Hvis du som leder ønsker at anmode om Fast Track for en af dine medarbejdere, skal du gøre følgende:

  • Gå til virk.dk
  • Vælg menupunktet 'NemRefusion - Refusion af sygedagpenge'
  • Når du indberetter din medarbejders fravær kan du anmode om Fast Track