Ungeindsats

Ungeindsatsen er et tilbud målrettet unge mellem 18-29 år med særlige behov.

CEB Ungeindsats er et tilbud til dig, der har brug for støtte og vejledning til at komme i gang med job eller uddannelse.
Du får en fast vejleder. Sammen udarbejder I en plan for, hvordan CEB kan støtte dig i at vælge branche og måske uddannelse.
I planen indgår jævnlige samtaler med din vejleder samt praktikforløb inden for forskellige brancher.
Hvis det skønnes nødvendigt, kan praktik suppleres med erhvervelse af for eksempel truckcertifikat, levnedsmiddelcertifikat og traktorkørekort.

Mål
At du undervejs i forløbet gør dig nogle vigtige erfaringer om egne evner og eventuelle begrænsninger. Du bliver klar på, hvilken branche, du gerne vil arbejde inden for med henblik på at blive så selvforsørgende som muligt.

Varighed
Aftales undervejs med din vejleder.

Hvor
Tilbuddet startes op hos CEB,
Godsbanevej 1A, 7400 Herning.

Hvordan
Din sagsbehandler henviser dig til tilbuddet. Herefter bliver du indkaldt til et forbesøg, hvor vi sammen finder ud af, om tilbuddet er det rette for dig.

Kontaktinfo

Hanne Jeppesen
Ungevejleder/Gruppeleder
Tlf.: 20870353
Send e-mail til cebhj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.